Remix av Alliansens valkampanj

Annonser

Pentagon vill att Wikileaks ”lämnar tillbaka” Afghan War Diaries

Jag citerar:

”We’re not looking to have a conversation about harm minimization,” Mr Morrell said.

”We’re looking to have a conversation about how to get these perilous documents off the website as soon as possible, return them to their rightful owners and expunge them from their records.” (Min emfas.)

Det är, ska vi säga, inte riktigt så det funkar.

Vi kan se detta som en grundläggande skillnad mellan pappersarkiv och elektroniska dito: i pappersarkivet är grundprincipen förflyttning; i elektroniska arkiv är grundprincipen kopiering. Att använda det andra arkivets metod innebär merarbete (kopiera papperna eller radera filerna från deras gamla plats). När arkivet handlar om artefakthantering är det meningsfullt att tala om stulen information, som kan återlämnas (även om det i det fallet fortfarande inte finns några garantier för att dokumenten inte kopierades medans de var stulna). När det gäller elektroniska dokument, som enligt datorers inneboende logik måste kopieras varje gång någon ens plockar upp dem i arbetsminnet – och som i det här fallet dessutom varit publikt tillgängligt för en bred allmänhet i två veckor? Not so much.

Det är inte utan att jag påminns om mannen som försökte betala sina räkningar med en spindelteckning, och bad att få tillbaka den varje gång den nekades som betalning.